Шумен екстремист Васил Пламенов Семенков – Изявление до полицията

Копирайте изявлението по-долу и изпратете  на [email protected]  и [email protected] (mvr.bg) mvr.bg или го занесете в полицейското управление.

Нека направим нашият квартал по-добро! – [email protected]

______________

Вечерта на 30 януари 2021 г., около 22:10 ч., Моят съсед Васил Пламенов Семенков на адрес гр. София, жк Лагера, ул. Гебедже, блок 10, етаж 1, апартамент 1 включи силна музика, видео – https://youtu.be/wQaMP89oqAI 

Пристигна полицията, предупреди го и си тръгна.

Васил Пламенов Семенков продължи да слуша силна музика и да крещи с гостите си. Същата вечер, 30 януари, в 23:30 ч., 

След излизането на полицията Васил Пламенов Семенков по няколко пъти през нощта включваше изключително силна музика за няколко минути и събуждаше цялата къща.

По-рано Васил Пламенов Семенков многократно е нарушил Закона за защита от шум в околната среда:

13 май 2020 г. в 8 ч. Васил Пламенов Семенков включи силна музика, полицията отказа да дойде

https://facebook.com/groups/282054552690694/permalink/586030435626436/

6 ноември 2020 г. в 14:20 Васил Пламенов Семенков включи силна музика, обадих се в полицията, но полицията не дойде, видео

https://youtu.be/c0uHkCLAo4k 

11 ноември 2020 г. в 14:30 ч. Васил Пламенов Семенков включи силна музика, обадих се в полицията, видео

https://youtu.be/mo94BccYAzA

В събота, 28 ноември 2020 г. в 7:30 ч. Васил Пламенов Семенков включи силна музика, обади се в полицията, видео

https://youtu.be/I8_DWXb8eJ4

13 декември 2020 г. в 2 часа сутринта Васил Пламенов Семенков слуша силна музика, след което се обадих в полицията, в 4:30 същата нощ той звънна на вратата ми, видео

https://youtu.be/30qiMeFbUiE

Моля ви да изправите Васил Пламенов Семьонков под отговорност и да вземете мерки срещу него, както е предвидено в закона за многократни нарушения на закона за защита от шум в околната среда.

Моля, информирайте ме по имейл: ______________________________________
за мерките, предприети във връзка с Васил Пламенов Семенков.

______________________